O NAS

W życiu liczy się dla mnie czas, ja­ki poświęcam dla moich najbliższych, przy­jaciół, miłości i pas­ji, którą kocha­m, bo reszta te­go cen­ne­go su­row­ca to codzien­na monotonia. 
Często zacho­wuje­my się tak, jak­by naszy­mi główny­mi pot­rze­bami były wy­goda i luk­sus, pod­czas gdy do szczęścia pot­rze­buje­my pas­ji, której się z en­tuzjaz­mem poświęcamy. 

Bo człowiek bez pas­ji nudzi swoją duszę.

Moją pasją jest rękodzieło - głównie szydełkowanie.

Tworzyć potrafię z zapartym tchem nawet w nocy o północy lub wcześnie rano i nie narzekam..:))

Zapraszam
Iwona